F.A.Q – Płyta Fundamentowa

Tak, można dokonać takiej zmiany. Jest to proste. Zmianę można zrealizować zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wystarczą jedynie projekt płyty, wpis do dziennika budowy i zgoda głównego projektanta budynku. Wykonanie projektu można zlecić do biura projektowego lub firmy wykonawczej, która dysponuje konstruktorem i oferuje wykonanie projektu płyty. Możemy Państwu pomóc przejść przez proces zmiany. Zlecając kompleksowo projekt oraz budowę płyty naszej firmie, projekt otrzymujecie Państwo gratis.

Zmiana fundamentów jest zmianą konstrukcji i w większości przypadków nie wymaga uzyskania nowego pozwolenia na budowę.


Zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane, zmiany konstrukcyjne i wszelkie szczegóły związane z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi nie stanowią istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu. Nie ma zatem potrzeby zmiany decyzji zatwierdzającej budowę. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz zamieszcza w projekcie budowlanym stosowne informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia. Zmianę wpisujemy do dziennika budowy.

Koszt projektu płyty fundamentowej zależy od powierzchni budynku oraz stopnia jego złożoności. Dla większości projektów mieści się w przedziale 1000-1500 zł. W przypadku zlecenia firmie START-DOM kompleksowego wykonawstwa płyty fundamentowej wraz z opracowaniem projektu, klient otrzymuje projekt płyty gratis.

Nie, koszty wykonania płyty fundamentowej są porównywalne do kosztów tradycyjnego fundamentu. Kiedyś różnice w kosztach były znaczące, w obecnych czasach ceny się zrównują – mają na to wpływ rosnące koszty robocizny oraz krótszy czas realizacji płyty.


Porównując koszt obu rozwiązań należy pamiętać aby uwzględnić cały zakres prac fundamentu tradycyjnego, który płyta standardowo obejmuje (wykop, podbudowa, ławy żelbetowe, ściany fundamentowe, izolacje przeciwwodne, izolacje termiczne, zasypki, instalacja kanalizacji, przepusty instalacyjne, płyta betonowa pod podłogę).


Dodatkowo decydując się na wariant płyty z warstwą styropianu pod płytą żelbetową można dzięki zatarciu powierzchni betonu uzyskać gotową powierzchnię do montażu wykończeniowej posadzki, bez konieczności wykonania kolejnych warstw posadzkowych (styropian i płyta betonowa) które są wymagane przy tradycyjnych fundamentach, to dodatkowa oszczędność dla inwestora.

By móc rozpocząć budowę płyty fundamentowej na działce inwestor powinien ją odpowiednio przygotować. Działka powinna być ogrodzona, z zamykaną na kłódkę bramą, posiadać tymczasową toaletę, tymczasowe pomieszczenie socjalnego (barak blaszak) oraz być wyposażona w dostęp do energii elektrycznej i wody.


Inwestor powinien również usunąć drzewa, które rosną w obrysie planowanych robót, a w szczególności te do których potrzebne jest pozwolenie na wycinkę.

Budowa płyty fundamentowej przez wyspecjalizowaną ekipę trwa zazwyczaj od 4 do 8 dni w przypadku domów jednorodnych. W tym czasie realizuje się wszystkie prace w jej zakresie (od przygotowania terenu, do wylania betonu).