Świadectwa charakterystyki energetycznej


Oferujemy wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali wraz z wpisem do rejestru Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Czym jest Świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jest to dokument określający stopień zapotrzebowania budynku lub lokalu na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem, czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik nieruchomości może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

Świadectwo jest obowiązkowe w przypadkach:

wynajmu budynków i lokali

sprzedaży budynków i lokali

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku – świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

zakończenia budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Wraz ze zmianą przepisów powstał również obowiązek dołączania kopii świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Bez dokumentu zakończenie budowy nie będzie formalnie możliwe.

dofinansowań

Świadectwo wymagane jest również w wielu programach, dotacjach i dofinansowaniach. Dzięki świadectwu charakterystyki uzyskasz dodatkowe środki na remont lub zwrot nakładów na poprawę efektywności energetycznej nieruchomości.

Dlaczego powinniśmy wykonać Twoje świadectwo?

jesteśmy praktykami

pracujemy w branży budowlanej od 10 lat

jesteśmy absolwentami Politechniki Poznańskiej

posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

jesteśmy wpisani do centralnego rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Ministerstwa Rozwoju i Technologii

posiadamy również uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

jesteśmy członkami Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ukończyliśmy specjalistyczne kursy przygotowujące do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej

posiadamy wymagane normami prawnymi ubezpieczenie OC

lokalna firma – biuro w Poznaniu oraz w Ostrowie Wielkopolskim

obsługujemy klientów z całej Polski

Mateusz Gzik

  • wpis w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr 22314,
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0041/OWOK/20.

Łukasz Cebulski

  • wpis w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr 23036,
  • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0003/POOK/22.

Daria Wróbel

  • wpis w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nr 20931,
  • ukończone studia podyplomowe z zakresu budownictwa energooszczędnego i pasywnego, charakterystyka energetyczna budynków i lokali

Każde świadectwo umieścimy w centralnym rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Pracujemy zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej oraz obowiązującą od 9 marca 2015 r. ustawą o charakterystyce energetycznej budynków. Obliczenia wykonujemy zgodnie ze zaktualizowanymi Warunkami Technicznymi WT2021.

Oferta

Sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej:

mieszkań i lokali mieszkalnych od 290 zł

domów jednorodzinnych od 490 zł

lokali użytkowych od 590 zł

budynków wielorodzinnych – od 1200 zł

hale i budynki biurowe – od 1200 zł

pozostałe budynki – wycena indywidualna

Cenę wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej określamy indywidualnie na podstawie: powierzchni, przeznaczenia i stopnia złożoności budynku, systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. W przypadku konieczności przesłania wersji papierowej świadectwa do ceny należy doliczyć koszty kuriera.

Jak uzyskać świadectwo?

1

Wyślij zapytanie lub zadzwoń

2a

ODPOWIEDZ NA PYTANIA W FORMULARZU

2b

w razie potrzeby przyjedziemy na wizję lokalną nieruchomości

3

Opłać zamówienie

4

Otrzymaj świadectwo

Często zadawane pytania:

Świadectwa są ważne przez 10 lat od daty ich sporządzenia. W sytuacji przeprowadzenia prac budowlano-instalacyjnych, które mają wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej obiektu należy sporządzić nowy dokument.

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej przy wynajmie czy sprzedaży nieruchomości grozi gyrzwna – nawet do 5 tys. zł. Pouczenie notariusza o sankcji znajdzie się w każdym akcie notarialnym, do którego nie zostanie dostarczone świadectwo.

Przygotowanie świadectwa zajmuje ok. 7 dni roboczych.

Dla nowych nieruchomości posiadających aktualną dokumentację z reguły nie jest wymagana, jednak zdarzają się nieruchomości nietypowe, które przed sporządzeniem świadectwa wymagają odbycia wizyty.

Zgodnie z ustawą świadectwo sporządzamy w formie elektronicznej z podpisem osoby uprawnionej. Na życzenie klienta możemy sporządzić je również w formie papierowej i wysłać na wskazany przez adres.

Kontakt

Skontaktuj się z nami w celu zlecenia opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Zadzwoń pod numer 575 926 484
napisz: swiadectwa@start-dom.pl

Lub uzupełnij formularz kontaktowy:

    Administratorem danych osobowych jest START-DOM Mateusz Gzik, z siedzibą przy: ul. Kolejowa 29; 63-430 Tarchały Wielkie. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności.