Project Manager – oferta współpracy


Poszukujesz projekt managera, który pomoże Ci z powodzeniem realizować Twój projekt budowlany? Zapewniamy profesjonalne usługi zarządzania projektami budowlanymi od mniejszych takich jak budowa domu jednorodzinnego po większe projekty takie jak inwestycje deweloperskie, budynki usługowe, produkcyjne, inwentarskie i inne.

Oferujemy Ci efektywne i terminowe ukończenie Twojego przedsięwzięcia. Będziemy pracować z Tobą na każdym etapie realizacji projektu, począwszy od opracowania strategii i harmonogramu, aż do koordynacji działań związanych z wyborem wykonawców, organizacją budowy, monitorowania postępów i zapewnienia zgodności z założonymi celami.

Do współpracy zapraszamy klientów prywatnych jaki i przedsiębiorców. Niezależnie od rodzaju projektu, pomożemy Ci osiągnąć sukces Twojej inwestycji.

Jako Project Manager regularnie informujemy Cię o postępach i doradzamy przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Dostosowujemy zakres naszych usług do Twoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Naszym celem jest również ograniczenie ryzyka związanego z nieuczciwymi wykonawcami i zapewnienie płynności procesu budowlanego.

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, wykonawcą czy osobą pozbawioną doświadczenia, możesz polegać na naszej profesjonalnej obsłudze.

Obowiązki

W ramach usługi Project Managera oferujemy:

 • Komunikacja i współpraca: pełnimy rolę pośrednika między różnymi interesariuszami projektu, takimi jak zespół projektowy, klient, wykonawcy, dostawcy i inne zaangażowane strony. Zapewniamy klarowną komunikację między tymi podmiotami, rozwiązujemy konflikty i utrzymujemy dobre relacje.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej: w przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentacji zaproponujemy odpowiednie korekty oraz poprowadzimy korespondencję z architektem celem opracowania nowego lub lepszego rozwiązania.
 • Doradztwo w optymalizacji kosztów i rozwiązań wskazanych w projekcie budowlanym: zaproponujemy efektywne rozwiązania dostosowane do projektu pozwalające osiągnąć korzyść finansową.
 • Planowanie terminów i budżetu: opracujemy harmonogram prac oraz budżet budowy, uwzględniający koszty materiałów, robocizny, nadzoru i inne związane z projektem wydatki.
 • Organizacja placu budowy: zorganizujemy prace przygotowawcze takie jak wyrównywanie terenu, budowa tymczasowych dróg i zaplecza socjalnego, zabezpieczenie placu przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy.
 • Wybór wykonawców i zlecanie robót: poszukamy odpowiednich wykonawców robót budowlanych, przeprowadzimy negocjacje umów, zlecimy wykonanie poszczególnych etapów budowy i będziemy monitorować postęp prac.
 • Zakupy materiałów i elementów budynku: zorganizujemy zakupy materiałów budowlanych dbając o budżet, jakość i zgodność z planami.
 • Nadzór nad pracą ekipy: sprawujemy nadzór nad pracą ekip budowlanych, monitorujemy jakość wykonywanych robót pod kątem utrzymania standardów i założeń projektu.
 • Odbiory jakościowe i ilościowe robót: przeprowadzamy odbiory jakościowe wykonanych robót, sprawdzając ich jakość i zgodność z projektami, wykazujemy uchybienia i zlecamy poprawki.
 • Przygotowywanie protokołów przerobowych do rozliczeń z wykonawcami: po odbiorach jakościowych przygotowujemy protokoły przerobowe, które służą do dokonywania rozliczeń z podwykonawcami na podstawie wykonanych prac.
 • Przygotowanie kompletu dokumentów powykonawczych m.in. karty wbudowanych materiałów, karty gwarancyjne.

Powyższe obowiązki są tylko przykładowe i mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb i wymagań projektu. Ważne jest, aby szczegółowo omówić zakres obowiązków Project Managera przed rozpoczęciem współpracy, aby precyzyjnie określić zakres odpowiedzialności i oczekiwania.

Gwarantujemy

Łatwy kontakt

mając na uwadze dynamikę prac na budowie, staramy się być zawsze dostępni

Fachowe doradztwo

profesjonalnie podchodzimy do każdego zadania, dzielimy się doświadczeniem i fachową wiedzą

Bezpieczeństwo

bieżąca kontrola poszczególnych etapów wyeliminuje błędy wykonawcze, bieżąca kontrola prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa

Współpraca

Wynagrodzenie dostosowujemy do poziomu zaawansowania projektu, lokalizacji inwestycji oraz oczekiwanego przez klienta zaangażowania w projekt. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Kontakt

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu:

mgr inż. Mateusz Gzik:

tel. 575 926 484

biuro@start-dom.pl