Odbiory techniczne nieruchomości – oferta – stara

Kupujesz mieszkanie lub dom?
Masz obawy, że Twoja nieruchomość jest w niewłaściwym stanie, i nie wiesz gdzie i jakich usterek szukać? Możesz być spokojny, ponieważ z moją pomocą znacząco obniżysz ryzyko zakupu nieruchomości.

Nazywam się Mateusz Gzik, oferuję usługę odbioru technicznego mieszkań i domów zlokalizowanych w Poznaniu oraz okolicy do 60km od centrum. Jestem doświadczonym inżynierem budownictwa (10 lat w branży), posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jestem zrzeszony i ubezpieczony w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Pracowałem w kadrze inżynierskiej generalnego wykonawcy na dużych budowach w Poznaniu tj. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka oraz rozbudowa Szpitala MSWiA na których planowanie prac i odbiory robót budowlanych były codziennością. Oferuje odbiory techniczne nieruchomości oraz pełnienie funkcji kierownika budowy. Zapraszam do zapoznania się z oferowaną usługą:

Wykonuję odbiory techniczne:

 • mieszkań od dewelopera,
 • domów (wolnostojących, bliźniaków, w zabudowie szeregowej) od dewelopera lub generalnego wykonawcy – rynek pierwotny
 • budynków i lokali z rynku wtórnego (mieszkań, domów jednorodzinnych, budynków z możliwością rozszerzenia usługi o kosztorys prac remontowych, przygotowanie dokumentacji projektowej w przypadku remontu wymagającego pozwolenia na budowę oraz pełnienie funkcji kierownika budowy)

Odbierałem nieruchomości od deweloperów m.in. Atal, Murapol, Nickel Development, Proxin Investment, Jakon, Echo inwestment, Agrobex, Grupa Inwest, SKY Investments, EKO-Łopuchowo, ECO Twins, BB PROJEKT, Akropol Inwestycje, Jandach

W trakcie odbioru sprawdzam:

 • wymiary i powierzchnia lokalu (weryfikacja z rzutem),
 • tynki i podłogi (odchylenia od płaszczyzny, ubytki, pęknięcia, zawilgocenia),
 • otwory drzwiowe (wymiary, piony),
 • okna i drzwi (uszkodzenia mechaniczne szyb i ram, regulacje, uszczelki, nawietrzniki, okapniki, umocowania, poziomy),
 • parapety wewnętrzne i zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, pochylenie, płaszczyzna, obrobienie i uszczelnienie styków),
 • podejścia instalacyjne hydrauliczne i kanalizacyjne, (lokalizacja zgodna z projektem, kompletność),
 • instalacje elektryczne (lokalizacja zgodna z projektem, kompletność, sprawdzenie napięcia w gniazdach, rozdzielnia),
 • instalacja ogrzewania (lokalizacja zgodna z projektem, uszkodzenia mechaniczne na grzejnikach, termostaty, działanie),
 • instalacja ogrzewania (lokalizacja zgodna z projektem, uszkodzenia mechaniczne na grzejnikach, termostaty, działanie),
 • instalacja wentylacji (test działania),
 • zgodność standardu wykończenia oraz wyposażenia mieszkania ze specyfikacją, (weryfikacja punk po punkcie z listy),
 • balkony, loggie, tarasy, (spadek, posadzka, balustrada, separatory, uszczelnienia i obrobienie styków, uszkodzenia mechaniczne),
 • elewacja przyległa do balkonu, (odchylenia od płaszczyzny, pęknięcia, obrobienie i uszczelnienie styków),
 • miejsce garażowe, postojowe, komórkę lokatorską (wymiary, uszkodzenia mechaniczne),

W przypadku domów dodatkowo:

 • elewacja (odchylenia od płaszczyzny, pęknięcia elewacji, obrobienie i uszczelnienie styków, parapety),
 • dach (uszkodzenia mechaniczne, obróbki, orynnowanie, mocowanie, uszczelnienie),
 • zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie utwardzenia terenu, ogrodzenia, zagospodarowania terenu
 • badanie kamerą termowizyjną (usługa dodatkowo płatna – poinformuj mnie jeśli jesteś zainteresowany(a))

Usterki wykrywam zgodnie z Polskimi Normami.
Posiadam sprzęt do odbioru jakości wykonanych robót.

Czynności po przeprowadzonym odbiorze technicznym nieruchomości od dewelopera

Po odbiorze technicznym deweloper:

 • w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zobowiązany jest dostarczyć pisemną informację o uznaniu lub odrzuceniu usterek i wad zgłoszonych podczas odbioru,
 • w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu zobowiązany jest do usunięcia uznanych usterek i wad. Możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia usterek ale o tym fakcie deweloper powinien poinformować pisemnie podając przyczynę.

Po otrzymaniu pisemnej informacji o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonych usterek możesz umówić się ze mną na darmową konsultację na której omówimy otrzymane pismo i ewentualną odpowiedź.

Cena? Dostosowuję wynagrodzenie w oparciu o wielkość nieruchomości, lokalizację inwestycji i zakresu odbioru. Jeśli jesteś zainteresowany(a) moją ofertą zadzwoń tel: 575 926 484 lub napisz biuro@start-dom.pl aby ustalić koszt usługi i potwierdzić termin odbioru. Zapraszam do kontaktu.