Usługa – Inwestor Zastępczy -stara stron

Usługa polega na rozszerzeniu usługi Kierownik Budowy o kompleksowe prowadzenie budowy przez Inwestora Zastępczego w imieniu Inwestora.

Rozwiązanie dedykowane dla osób, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia w budownictwie, a także nie dysponują czasem na zarządzanie pracami na budowie. Rola Inwestora Zastępczego polega na odciążeniu Inwestora z obowiązków, w tym przede wszystkim: planowania terminów realizacji prac oraz budżetu budowy, zorganizowania placu budowy, wizytacji placu budowy, szukania wykonawców i zlecania robót, ograniczenia ryzyka nieuczciwych wykonawców, nadzorowania pracy ekip na budowie, zakupów materiałów i elementów budynku, odbiorów jakościowych i ilościowych robót, przygotowywania protokołów przerobowych do rozliczeń z podwykonawcami oraz wiele innych czynności. Inwestor na bieżąco jest informowany o postępach w procesie budowy oraz korzystając z doradztwa Inwestora Zastępczego podejmuje kluczowe decyzje. Zakres usługi ustalany jest indywidualnie bazując na oczekiwaniach klienta.

Poniżej w punktach przedstawiam czynności jakie mogę zaoferować w ramach usługi:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej (wyszukam ewentualne błędy projektowe, zaproponuję zmiany oraz poprowadzę korespondencję z architektem celem opracowania lepszego rozwiązania),
 • Fachowe doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów i rozwiązań wskazanych w projekcie budowlanym (na każdym z etapów budowy możecie Państwo liczyć na moje porady oparte o wieloletnie doświadczenie oraz propozycje zmian z określeniem korzyści),
 • Stworzenie harmonogramu budowy (ułatwi ustalanie terminów z wykonawcami, określi termin zakończenia budowy oraz będzie pomocny przy planowaniu finansowania inwestycji w czasie),
 • Wybór wykonawców na poszczególne etapy budowy (prześlę zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców, porównam oferty i przygotuję zestawienie które ułatwi wybór najkorzystniejszej),
 • Reprezentowanie Inwestora w zakresie negocjacji z kontrahentami (na etapie pozyskiwania wykonawców oraz w trakcie budowy: ustalanie zakresu prac, terminów, cen oraz wszelkich warunków realizacji – negocjacje i ustalenia z wykonawcą potwierdzamy notatką lub mailem),
 • Wybór dostawców materiałów oraz zaopatrzenie budowy w niezbędny sprzęt i usługi (pozyskanie ofert oraz ich porównanie, negocjowanie i wybór najkorzystniejszej),
 • Nadzór nad pracami wykonawców w trakcie budowy (kontrola jakościowa i odbiory prac do rozliczenia się z wykonawcą – przyjazdy kontrolne w ustalonym zakresie),
 • Regularne odbiory odbiór każdego z istotnych etapów budowy
 • Rejestrowanie kosztów, prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie rozliczeń finansowych (prowadzenie zestawienia kosztów budowy w formie tabeli oraz przygotowywanie protokołów przerobowych do rozliczenia się Inwestora z wykonawcami),
 • Informowanie inwestora o przebiegu procesu budowlanego (kontakt telefoniczny, mailowy, spotkania na budowie oraz dostęp do dysku online, na którym umieścimy dokumentację budowy oraz gdzie na bieżąco dodawane będą zdjęcia z realizacji),
 • Przygotowanie kompletu dokumentów w zakresie wbudowanych materiałów i urządzeń (dokumentacja będzie obejmować m.in. karty produktów, karty gwarancyjne).

Gwarantuję:

 • Przejrzyste rozliczenia (Wysokość naszego wynagrodzenia oraz zakres obowiązków jest jasno określony w umowie ułatwiając kontrolę rozliczeń.
 • Łatwy kontakt (Mając na uwadze dynamikę prac na budowie, staramy się być na każde Państwa wezwanie.)

Jeśli jesteś zainteresowany, chcesz poznać więcej szczegółów oraz otrzymać ofertę – zadzwoń lub napisz. tel: 575 926 484, e-mail: biuro@start-dom.pl